Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Ngày nay có nhiều bạn trẻ đam mê kinh doanh và muốn thành lập công ty nhưng họ băn khoăn khởi nghiệp như thế nào đúng với quy định của pháp luật, để có một pháp nhân thì cần phải làm những gì và các điều kiện ra

400.000 VNĐ

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán trọn gói hiện đang là dịch vụ được sử dụng rất nhiều bởi các công ty có qui mô vừa và nhỏ. Nếu tuyển dụng một nhân viên kế toán vào làm việc, bạn sẽ phải trả không ít hơn 3 triệu một tháng và bạn cũng

300.000 VNĐ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN

   Chuẩn bị hồ sơ Mẫu logo độc quyền: Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền. Giấy uỷ quyền (gửi lại cho khách hàng sau khi nhận được thông tin yêu cầu đăng ký) Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải

1.200.000 VNĐ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN

Tư vấn luật kinh doanh

Hiện nay,  do môi trường kinh doanh ngày càng phát triển theo hướng quốc tế hóa vì vậy  cạnh tranh  tăng cao nên các phương thức kinh doanh,  quản lý theo truyền thống gia đình  dựa trên lời  nói, thỏa thuận đơn giản không còn phù hợp nữa.  Tất các quyền

MIỄN PHÍ

Tư vấn luật kinh doanh

Giải thể công ty

 

I: Đối với DNTN và công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: Thông báo giải thể

Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp.
 3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

 

Bước 2: Đăng ký giải thể

Hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

II : Đối với công ty TNHH 2 thành viên

Bước 1: Thông báo giải thể

Hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp.
 3. Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

 

Bước 2: Đăng ký giải thể

Hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

III : Đối với công ty Cổ phần

Bước 1: Thông báo giải thể:

Hồ sơ gồm có

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 2. Quyết định giải thể doanh nghiệp.
 3. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

 

Bước 2: Đăng ký giải thể

Hồ sơ gồm có:

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.